Vi er et 20 år gammelt malerfirma med p.t. 8 ansatte. Hvoraf de 7 udelukkende beskæftiges med nybyggeri samt 1 til   
  almindelig vedligeholdelsesarbejde og renovering

  Malermester Peer Ole Jensen er firmaets profil ud ad til,
  samt fører tilsynet med de igangværende arbejdspladser

  
  Med venlig hilsen
    Malermester
 
   Peer Ole Jensen
 
 
 
 
 

 

Copyright 2006 © Malermester Peer Ole Jensen / THEMCOM . All rights reserved